بلاگ ها

مرجع بلاگر ایران - جدید ترین ها از وبلاگ های پارسی

به بلاگ ها بزرگترین مرجع بلاگر ایرانی خوش آمدید!
هدف بلاگ ها این است تا وبلاگ نویسان ایرانی بهتر دیده شوند و سریع تر پیشرفت کنند.

ثبت شکایت

sql_command select from users where username . _POSTusername sql_command . AND password . _POSTpassword .

لایسنس نود 32 ( 98/9/29 )

آپدیت نود32 - لایسنس نود 32 - کد فعال سازی نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود32
رایگان در تاریخ: جمعه 29 آذر 98
Username: TRIAL-0268070031Password: m9v43h95jfUsername: TRIAL-0268070033Password: s8bj7vmsxdUsername: TRIAL-0268070036Password: 3afnp2tja9Username: TRIAL-0268070207Password: vfc7uauhkmUsername: TRIAL-0268070210Password: 4d53d8b48jUsername: TRIAL-0268355995Password: nk4fmf3983ACS4-XGH5-67B4-WCMM-72VWFVJJ-XSTM-A3GG-SSBD-AS7B6WS8-XWXG-D22S-UGP7-SAEK9MDG-XMCK-VK9G-FWP7-TAN94XRF-XV6R-WUGK-SHMW-TD5MHMEW-X7GB-C76T-K7GS-9CDP . . .

لایسنس نود 32 ( 98/10/3 )

آپدیت نود32 - لایسنس نود 32 - کد فعال سازی نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود32
رایگان در تاریخ: سه شنبه 3 دی 98
Username: TRIAL-0268288712Password: 9mjek758s7Username: TRIAL-0268288716Password: rb7mfdkd49Username: TRIAL-0268288850Password: a2jehcnmc6Username: TRIAL-0268288851Password: khx4n85bamUsername: TRIAL-0268550519Password: eh47catjmmUsername: TRIAL-0268288855Password: mf35v4bbdsTH89-XPXD-SNXM-SA22-W86MUUVF-XFH7-K7HK-BX3H-M3C8GCNB-XWK2-7JA5-5FBX-R2XD2VE7-XH23-5PHE-524G-TXT7UH7S-X3ET-VU8S-9RNR-5K5NW956-XJKN-36M5-2WP6-XWE8 . . .

لایسنس نود 32 ( 98/9/7 )

آپدیت نود32 - لایسنس نود 32 - کد فعال سازی نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود32
رایگان در تاریخ: پنجشنبه 7 آذر 98
Username: TRIAL-0266898160Password: 3e9etscectUsername: TRIAL-0266898163Password: eanv2xjsbbUsername: TRIAL-0266898164Password: n89x9u5vbcUsername: TRIAL-0266898268Password: 26fjftpjx2Username: TRIAL-0266898272Password: tu6kcmb9vhUsername: TRIAL-0266898274Password: ebbhcm68vtVW5R-X962-3JEJ-PTGX-HVGMJV7R-X54W-SJEW-7U7S-WD3PSHVS-XER6-275H-EB5H-V4CURAK9-X273-CXKP-GAU9-WJJTEAKU-XTJC-HFG9-SBRV-J6P3N4UX-X598-EF6H-ESDH-BR3W . . .

لایسنس نود 32 ( 98/9/11 )

آپدیت نود32 - لایسنس نود 32 - کد فعال سازی نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود32
رایگان در تاریخ: دوشنبه 11 آذر 98
Username: TRIAL-0247233158Password: 6dhvhjv954Username: TRIAL-0247233161Password: jn864d54s6Username: TRIAL-0247233164Password: f55kfb364aUsername: TRIAL-0254110523Password: nefe6c6rcdUsername: TRIAL-0254110532Password: fkjc9ddcu4Username: TRIAL-0254110540Password: 73ph6vctt62CME-XKCG-XGUD-939P-PN2XXGCM-X24U-XH84-CGK4-UGFXTK8B-XGB7-H3GD-65ET-2XKKBGFW-XR4G-STEC-5B2V-9J24M58D-X29P-4X58-D6MP-JWW5HM7P-XP9F-NXHF-CSWP-KRMG . . .

لایسنس نود 32 ( 98/9/ )

آپدیت نود32 - لایسنس نود 32 - کد فعال سازی نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود32
رایگان در تاریخ: دوشنبه آذر 98
Username: TRIAL-0267473194Password: us69cxrpdxUsername: TRIAL-0267473199Password: 7pcuaf9jn4Username: TRIAL-0267473366Password: dafsvfua9mUsername: TRIAL-0267473370Password: 8paa6jk4vkUsername: TRIAL-0267473580Password: psb84jsc9nUsername: TRIAL-0267473784Password: bphn74xknh282K-XTMC-MJHC-5PHJ-2WMEFCR8-XFTP-58CV-3UX4-5CNR5GEN-X3EC-8E3A-P6H2-UX22NJUH-XA3D-4AGD-GS7E-RE2MS3HU-XRR8-S48K-4XXP-5VA3XT5J-XDGR-BE6E-V229-32GJ . . .

لایسنس نود 32 ( 98/9/19 )

آپدیت نود32 - لایسنس نود 32 - کد فعال سازی نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود32
رایگان در تاریخ: سه شنبه 19 آذر 98
Username: TRIAL-0267473784Password: bphn74xknhUsername: TRIAL-0267473194Password: us69cxrpdxUsername: TRIAL-0267473199Password: 7pcuaf9jn4Username: TRIAL-0267473366Password: dafsvfua9mUsername: TRIAL-0267473370Password: 8paa6jk4vkUsername: TRIAL-0267473580Password: psb84jsc9nXT5J-XDGR-BE6E-V229-32GJ282K-XTMC-MJHC-5PHJ-2WMEFCR8-XFTP-58CV-3UX4-5CNR5GEN-X3EC-8E3A-P6H2-UX22NJUH-XA3D-4AGD-GS7E-RE2MS3HU-XRR8-S48K-4XXP-5VA3 . . .

لایسنس نود 32 ( 98/9/24 )

آپدیت نود32 - لایسنس نود 32 - کد فعال سازی نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود32
رایگان در تاریخ: یکشنبه 24 آذر 98
Username: TRIAL-0267832567Password: hu63dksp76Username: TRIAL-0267832571Password: vxpeksnst8Username: TRIAL-0267832575Password: px66n7m64dUsername: TRIAL-0267832578Password: vrvcpca94jUsername: TRIAL-0267832580Password: brh7t2uv5pUsername: TRIAL-0267832771Password: aa3s2raa2xUNDW-XNBV-W89U-986A-FBP3X9JK-XH23-RE5K-WXMM-PPSXJ7BS-X8C3-KBDH-5C97-8BWXDWWN-XG7W-H6V2-86D4-BWTTS2NF-XHPD-EVJ5-XHAH-D83243K7-XXHK-EA7E-3PN6-B6H9 . . .

لایسنس نود 32 ( 98/9/26 )

آپدیت نود32 - لایسنس نود 32 - کد فعال سازی نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود32
رایگان در تاریخ: سه شنبه 26 آذر 98
Username: TRIAL-0267919684Password: 4kdans5fu7Username: TRIAL-0267919683Password: t83dmkt4vnUsername: TRIAL-0267919689Password: 8n8e5u6us2Username: TRIAL-0267919937Password: 5xu2m3amm6Username: TRIAL-0267919940Password: cjj28xsm3jUsername: TRIAL-0267919941Password: 5536hkbcurAWG7-XM9U-J4X7-JRA9-GWU36RME-XE9W-E8FR-3H2U-PPWV4TT4-XA5R-PBJ8-B4CM-EB99BDR4-XRA5-RNG5-3SJC-5MESBP89-X9GJ-XAWB-XCA7-2B6CDFTS-XHUV-S3KW-47UX-S5D4 . . .

لایسنس نود 32 ( 98/9/28 )

آپدیت نود32 - لایسنس نود 32 - کد فعال سازی نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود32
رایگان در تاریخ: پنجشنبه 28 آذر 98
Username: TRIAL-0268013814Password: 73m7hbtn72Username: TRIAL-0268013815Password: f8fkh8udjnUsername: TRIAL-0268013817Password: xcsbs2ex88Username: TRIAL-0268013967Password: 554a455e67Username: TRIAL-0268302291Password: rjf83ucpspUsername: TRIAL-0268013970Password: f2d2nerbnrBCM9-XWFU-E8P2-SFM8-DCMHU6GV-X783-ADRW-JUAU-R3S362KH-XSSP-P3PA-CJ6V-EGSXJHNX-XTHA-CXPX-WBT5-JUA5XF7E-X2B9-G6WR-NV9U-RDDE2DGE-XEHU-FKRX-DPET-VM8S . . .

لایسنس نود 32 ( 98/9/21 )

آپدیت نود32 - لایسنس نود 32 - کد فعال سازی نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود32
رایگان در تاریخ: پنجشنبه 21 آذر 98
Username: TRIAL-0267644847Password: duua2vrrshUsername: TRIAL-0267645086Password: rhbe77a2ceUsername: TRIAL-0267645088Password: mcphastfa9Username: TRIAL-0267645091Password: e6sx9n5s3mUsername: TRIAL-0267645093Password: u67exr5hshUsername: TRIAL-0267645096Password: s8k7xf2skkCA6X-XGV9-K26C-KW6J-XN5NWP5D-XV2J-WG47-9BW4-6GXEMDN6-XUDF-R3W5-6V7E-RCRAE98E-XPMR-3HGF-MA8W-U89A2K7R-XN2W-83F6-6U3U-JW872FRF-XXAE-99S2-4H5B-EGG5 . . .

لایسنس نود 32 ( 98/8/25 )

آپدیت نود32 - لایسنس نود 32 - کد فعال سازی نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود32
رایگان در تاریخ: شنبه 25 آبان 98
Username: TRIAL-0266177730Password: tn7aptev75Username: TRIAL-0266177731Password: thfa8n377sUsername: TRIAL-0266177736Password: 9mfer4x7x9Username: TRIAL-0266177738Password: smn3dnrjt4Username: TRIAL-0266177957Password: 738dfxn57eUsername: TRIAL-0266177961Password: ttx6tsb64aB7JB-XCWA-5EWC-36KE-U83G7AXR-XJWJ-9UD6-TW86-FMJN72RA-X6FR-JXAD-SURM-CWRP4TSC-XKWE-N4KT-UBHS-VJGDMPKX-XCUU-T9NC-3UDP-CN9PXH9T-XUPM-HW58-7N6G-9DVH . . .

يوزر و پسورد نود32 ( 98/10/3 )

یوزر و پسورد نود 32 98/10/3 یوزر و پسورد نود32 98/10/3 یوزرنیم و پسورد نود32 جدیدترین یوزر و پسورد جدید نود32 3 دی 98 نود32 98/10/3 یوزر نود32 3 دی 98 پسورد نود32 98/10/3 آخرین یوزرنیم و پسورد نود32 سه شنبه 3 دی 98 یوزرنیم و پسورد رایگان نود32 98/10/3 یوزر و پسورد نود32 سه ماهه رایگان دانلود یوزر و پسورد امروز نود32 و اسمارت سکیوریتی سکوریتی سه شنبه 3 دی 1398ESET NOD32 Antivirus Username Password 2019/12/24Username: TRIAL-0268288716Password: rb7mfdkd49Username: TRIAL-0268550519Password: eh47catjmmUsername: TRIAL-0268288855Password: mf35v4bbdsUsername: TRIAL-0268288712Passwor . . .

لايسنس نود 32 - آپديت نود32 - کد فعال سازي نود 32 - پسورد نود32

لایسنس نود 32 - آپدیت نود32 - کد فعال سازی نود 32 - پسورد نود32 : سه شنبه 3 دی 98Username: TRIAL-0268288716Password: rb7mfdkd49Username: TRIAL-0268550519Password: eh47catjmmUsername: TRIAL-0268288855Password: mf35v4bbdsUsername: TRIAL-0268288712Password: 9mjek758s7Username: TRIAL-0268288850Password: a2jehcnmc6Username: TRIAL-0268288851Password: khx4n85bamUH7S-X3ET-VU8S-9RNR-5K5NGCNB-XWK2-7JA5-5FBX-R2XDUUVF-XFH7-K7HK-BX3H-M3C8W956-XJKN-36M5-2WP6-XWE82VE7-XH23-5PHE-524G-TXT7TH89-XPXD-SNXM-SA22-W86M . . .

یوزرنیم و پسورد نود 32 (يکشنبه 24 آذر 98)

یوزرنیم و پسورد نود 32 یکشنبه 24 آذر 98 یوزر و پسورد نود 32 98/9/24 نود32 یوزرنیم و پسورد نود32 یکشنبه 24 آذر 98 یوزرنیم پسورد نود 32 98/9/24 یوزرنیم و پسورد جدید نود 32 یکشنبه 24 آذر 98 جدیدترین یوزرنیم و پسورد نود 32 98/9/24 یوزرنیم و پسورد روزانه نود 32 یکشنبه 24 آذر 98 یوزرنیم و پسورد رایگان نود 32 98/9/24 یکشنبه 24 آذر 98 آخرین یوزرنیم و پسورد نود 32 یکشنبه 24 آذر 98 یوزرنیم و پسورد نود 32 90 روزه رایگان یوزرنیم و پسورد نود 32 به تاریخ امروز یکشنبه 24 آذر 1398
ESET NOD32 Antivirus & Smart securit . . .

یوزرنیم و پسورد نود 32 (پنجشنبه 28 آذر 98)

یوزرنیم و پسورد نود 32 پنجشنبه 28 آذر 98 یوزر و پسورد نود 32 98/9/28 نود32 یوزرنیم و پسورد نود32 پنجشنبه 28 آذر 98 یوزرنیم پسورد نود 32 98/9/28 یوزرنیم و پسورد جدید نود 32 پنجشنبه 28 آذر 98 جدیدترین یوزرنیم و پسورد نود 32 98/9/28 یوزرنیم و پسورد روزانه نود 32 پنجشنبه 28 آذر 98 یوزرنیم و پسورد رایگان نود 32 98/9/28 پنجشنبه 28 آذر 98 آخرین یوزرنیم و پسورد نود 32 پنجشنبه 28 آذر 98 یوزرنیم و پسورد نود 32 90 روزه رایگان یوزرنیم و پسورد نود 32 به تاریخ امروز پنجشنبه 28 آذر 1398
ESET NOD32 Antivirus & . . .

یوزرنیم و پسورد نود 32 (پنجشنبه 28 آذر 98)

یوزرنیم و پسورد نود 32 پنجشنبه 28 آذر 98 یوزر و پسورد نود 32 98/9/28 نود32 یوزرنیم و پسورد نود32 پنجشنبه 28 آذر 98 یوزرنیم پسورد نود 32 98/9/28 یوزرنیم و پسورد جدید نود 32 پنجشنبه 28 آذر 98 جدیدترین یوزرنیم و پسورد نود 32 98/9/28 یوزرنیم و پسورد روزانه نود 32 پنجشنبه 28 آذر 98 یوزرنیم و پسورد رایگان نود 32 98/9/28 پنجشنبه 28 آذر 98 آخرین یوزرنیم و پسورد نود 32 پنجشنبه 28 آذر 98 یوزرنیم و پسورد نود 32 90 روزه رایگان یوزرنیم و پسورد نود 32 به تاریخ امروز پنجشنبه 28 آذر 1398
ESET NOD32 Antivirus & . . .

یوزرنیم و پسورد نود 32 (سه شنبه 3 دي 98)

یوزرنیم و پسورد نود 32 سه شنبه 3 دی 98 یوزر و پسورد نود 32 98/10/3 نود32 یوزرنیم و پسورد نود32 سه شنبه 3 دی 98 یوزرنیم پسورد نود 32 98/10/3 یوزرنیم و پسورد جدید نود 32 سه شنبه 3 دی 98 جدیدترین یوزرنیم و پسورد نود 32 98/10/3 یوزرنیم و پسورد روزانه نود 32 سه شنبه 3 دی 98 یوزرنیم و پسورد رایگان نود 32 98/10/3 سه شنبه 3 دی 98 آخرین یوزرنیم و پسورد نود 32 سه شنبه 3 دی 98 یوزرنیم و پسورد نود 32 90 روزه رایگان یوزرنیم و پسورد نود 32 به تاریخ امروز سه شنبه 3 دی 1398
ESET NOD32 Antivirus & Smart security Username Pas . . .

یوزرنیم و پسورد نود 32 (جمعه 29 آذر 98)

یوزرنیم و پسورد نود 32 جمعه 29 آذر 98 یوزر و پسورد نود 32 98/9/29 نود32 یوزرنیم و پسورد نود32 جمعه 29 آذر 98 یوزرنیم پسورد نود 32 98/9/29 یوزرنیم و پسورد جدید نود 32 جمعه 29 آذر 98 جدیدترین یوزرنیم و پسورد نود 32 98/9/29 یوزرنیم و پسورد روزانه نود 32 جمعه 29 آذر 98 یوزرنیم و پسورد رایگان نود 32 98/9/29 جمعه 29 آذر 98 آخرین یوزرنیم و پسورد نود 32 جمعه 29 آذر 98 یوزرنیم و پسورد نود 32 90 روزه رایگان یوزرنیم و پسورد نود 32 به تاریخ امروز جمعه 29 آذر 1398
ESET NOD32 Antivirus & Smart security Username Password 2019/12/ . . .

یوزرنیم و پسورد نود 32 (جمعه 29 آذر 98)

یوزرنیم و پسورد نود 32 جمعه 29 آذر 98 یوزر و پسورد نود 32 98/9/29 نود32 یوزرنیم و پسورد نود32 جمعه 29 آذر 98 یوزرنیم پسورد نود 32 98/9/29 یوزرنیم و پسورد جدید نود 32 جمعه 29 آذر 98 جدیدترین یوزرنیم و پسورد نود 32 98/9/29 یوزرنیم و پسورد روزانه نود 32 جمعه 29 آذر 98 یوزرنیم و پسورد رایگان نود 32 98/9/29 جمعه 29 آذر 98 آخرین یوزرنیم و پسورد نود 32 جمعه 29 آذر 98 یوزرنیم و پسورد نود 32 90 روزه رایگان یوزرنیم و پسورد نود 32 به تاریخ امروز جمعه 29 آذر 1398
ESET NOD32 Antivirus & Smart security Username Password 2019/12/ . . .

لایسنس نود 32 ( 1398/09/11 )

آپدیت نود 32 - لایسنس نود 32 - کد فعال سازی نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود 32
رایگان امروز به تاریخ : 11 آذر 98
Username: TRIAL-0254110540Password: 73ph6vctt6Username: TRIAL-0247233158Password: 6dhvhjv954Username: TRIAL-0247233161Password: jn864d54s6Username: TRIAL-0247233164Password: f55kfb364aUsername: TRIAL-0254110523Password: nefe6c6rcdUsername: TRIAL-0254110532Password: fkjc9ddcu4HM7P-XP9F-NXHF-CSWP-KRMG2CME-XKCG-XGUD-939P-PN2XXGCM-X24U-XH84-CGK4-UGFXTK8B-XGB7-H3GD-65ET-2XKKBGFW-XR4G-STEC-5B2V-9J24M58D-X29P-4X58-D6MP-JWW5آپدیت نود 32 - لایسنس نود 32 - کد فعال سازی نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود 32 . . .

لایسنس نود 32 ( 1398/09/ )

آپدیت نود 32 - لایسنس نود 32 - کد فعال سازی نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود 32
رایگان امروز به تاریخ : آذر 98
Username: TRIAL-0267473784Password: bphn74xknhUsername: TRIAL-0267473194Password: us69cxrpdxUsername: TRIAL-0267473199Password: 7pcuaf9jn4Username: TRIAL-0267473366Password: dafsvfua9mUsername: TRIAL-0267473370Password: 8paa6jk4vkUsername: TRIAL-0267473580Password: psb84jsc9nXT5J-XDGR-BE6E-V229-32GJ282K-XTMC-MJHC-5PHJ-2WMEFCR8-XFTP-58CV-3UX4-5CNR5GEN-X3EC-8E3A-P6H2-UX22NJUH-XA3D-4AGD-GS7E-RE2MS3HU-XRR8-S48K-4XXP-5VA3آپدیت نود 32 - لایسنس نود 32 - کد فعال سازی نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود 32 . . .

لایسنس نود 32 ( 1398/09/29 )

آپدیت نود 32 - لایسنس نود 32 - کد فعال سازی نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود 32
رایگان امروز به تاریخ : 29 آذر 98
Username: TRIAL-0268355995Password: nk4fmf3983Username: TRIAL-0268070031Password: m9v43h95jfUsername: TRIAL-0268070033Password: s8bj7vmsxdUsername: TRIAL-0268070036Password: 3afnp2tja9Username: TRIAL-0268070207Password: vfc7uauhkmUsername: TRIAL-0268070210Password: 4d53d8b48jHMEW-X7GB-C76T-K7GS-9CDPACS4-XGH5-67B4-WCMM-72VWFVJJ-XSTM-A3GG-SSBD-AS7B6WS8-XWXG-D22S-UGP7-SAEK9MDG-XMCK-VK9G-FWP7-TAN94XRF-XV6R-WUGK-SHMW-TD5Mآپدیت نود 32 - لایسنس نود 32 - کد فعال سازی نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود 32 . . .

لایسنس نود 32 ( 1398/09/21 )

آپدیت نود 32 - لایسنس نود 32 - کد فعال سازی نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود 32
رایگان امروز به تاریخ : 21 آذر 98
Username: TRIAL-0267645096Password: s8k7xf2skkUsername: TRIAL-0267644847Password: duua2vrrshUsername: TRIAL-0267645086Password: rhbe77a2ceUsername: TRIAL-0267645088Password: mcphastfa9Username: TRIAL-0267645091Password: e6sx9n5s3mUsername: TRIAL-0267645093Password: u67exr5hsh2FRF-XXAE-99S2-4H5B-EGG5CA6X-XGV9-K26C-KW6J-XN5NWP5D-XV2J-WG47-9BW4-6GXEMDN6-XUDF-R3W5-6V7E-RCRAE98E-XPMR-3HGF-MA8W-U89A2K7R-XN2W-83F6-6U3U-JW87آپدیت نود 32 - لایسنس نود 32 - کد فعال سازی نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود 32 . . .

لایسنس نود 32 ( 1398/09/24 )

آپدیت نود 32 - لایسنس نود 32 - کد فعال سازی نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود 32
رایگان امروز به تاریخ : 24 آذر 98
Username: TRIAL-0267832771Password: aa3s2raa2xUsername: TRIAL-0267832567Password: hu63dksp76Username: TRIAL-0267832571Password: vxpeksnst8Username: TRIAL-0267832575Password: px66n7m64dUsername: TRIAL-0267832578Password: vrvcpca94jUsername: TRIAL-0267832580Password: brh7t2uv5p43K7-XXHK-EA7E-3PN6-B6H9UNDW-XNBV-W89U-986A-FBP3X9JK-XH23-RE5K-WXMM-PPSXJ7BS-X8C3-KBDH-5C97-8BWXDWWN-XG7W-H6V2-86D4-BWTTS2NF-XHPD-EVJ5-XHAH-D832آپدیت نود 32 - لایسنس نود 32 - کد فعال سازی نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود 32 . . .

لایسنس نود 32 ( 1398/09/28 )

آپدیت نود 32 - لایسنس نود 32 - کد فعال سازی نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود 32
رایگان امروز به تاریخ : 28 آذر 98
Username: TRIAL-0268013970Password: f2d2nerbnrUsername: TRIAL-0268013814Password: 73m7hbtn72Username: TRIAL-0268013815Password: f8fkh8udjnUsername: TRIAL-0268013817Password: xcsbs2ex88Username: TRIAL-0268013967Password: 554a455e67Username: TRIAL-0268302291Password: rjf83ucpsp2DGE-XEHU-FKRX-DPET-VM8SBCM9-XWFU-E8P2-SFM8-DCMHU6GV-X783-ADRW-JUAU-R3S362KH-XSSP-P3PA-CJ6V-EGSXJHNX-XTHA-CXPX-WBT5-JUA5XF7E-X2B9-G6WR-NV9U-RDDEآپدیت نود 32 - لایسنس نود 32 - کد فعال سازی نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود 32 . . .

لایسنس نود 32 ( 1398/09/11 )

آپدیت نود 32 - لایسنس نود 32 - کد فعال سازی نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود 32
رایگان امروز به تاریخ : 11 آذر 98
Username: TRIAL-0254110540Password: 73ph6vctt6Username: TRIAL-0247233158Password: 6dhvhjv954Username: TRIAL-0247233161Password: jn864d54s6Username: TRIAL-0247233164Password: f55kfb364aUsername: TRIAL-0254110523Password: nefe6c6rcdUsername: TRIAL-0254110532Password: fkjc9ddcu4HM7P-XP9F-NXHF-CSWP-KRMG2CME-XKCG-XGUD-939P-PN2XXGCM-X24U-XH84-CGK4-UGFXTK8B-XGB7-H3GD-65ET-2XKKBGFW-XR4G-STEC-5B2V-9J24M58D-X29P-4X58-D6MP-JWW5آپدیت نود 32 - لایسنس نود 32 - کد فعال سازی نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود 32 . . .

لایسنس نود 32 ( 1398/10/03 )

آپدیت نود 32 - لایسنس نود 32 - کد فعال سازی نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود 32
رایگان امروز به تاریخ : 3 دی 98
Username: TRIAL-0268288850Password: a2jehcnmc6Username: TRIAL-0268288712Password: 9mjek758s7Username: TRIAL-0268288716Password: rb7mfdkd49Username: TRIAL-0268288855Password: mf35v4bbdsUsername: TRIAL-0268288851Password: khx4n85bamUsername: TRIAL-0268550519Password: eh47catjmmGCNB-XWK2-7JA5-5FBX-R2XDTH89-XPXD-SNXM-SA22-W86MUUVF-XFH7-K7HK-BX3H-M3C8W956-XJKN-36M5-2WP6-XWE82VE7-XH23-5PHE-524G-TXT7UH7S-X3ET-VU8S-9RNR-5K5Nآپدیت نود 32 - لایسنس نود 32 - کد فعال سازی نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود 32 . . .

لایسنس نود 32 ( 1398/08/25 )

آپدیت نود 32 - لایسنس نود 32 - کد فعال سازی نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود 32
رایگان امروز به تاریخ : 25 آبان 98
Username: TRIAL-0266177961Password: ttx6tsb64aUsername: TRIAL-0266177730Password: tn7aptev75Username: TRIAL-0266177731Password: thfa8n377sUsername: TRIAL-0266177736Password: 9mfer4x7x9Username: TRIAL-0266177738Password: smn3dnrjt4Username: TRIAL-0266177957Password: 738dfxn57eB7JB-XCWA-5EWC-36KE-U83G7AXR-XJWJ-9UD6-TW86-FMJN72RA-X6FR-JXAD-SURM-CWRPXH9T-XUPM-HW58-7N6G-9DVH4TSC-XKWE-N4KT-UBHS-VJGDMPKX-XCUU-T9NC-3UDP-CN9Pآپدیت نود 32 - لایسنس نود 32 - کد فعال سازی نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود 32 . . .

لایسنس نود 32 ( 1398/08/25 )

آپدیت نود 32 - لایسنس نود 32 - کد فعال سازی نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود 32
رایگان امروز به تاریخ : 25 آبان 98
Username: TRIAL-0266177961Password: ttx6tsb64aUsername: TRIAL-0266177730Password: tn7aptev75Username: TRIAL-0266177731Password: thfa8n377sUsername: TRIAL-0266177736Password: 9mfer4x7x9Username: TRIAL-0266177738Password: smn3dnrjt4Username: TRIAL-0266177957Password: 738dfxn57eB7JB-XCWA-5EWC-36KE-U83G7AXR-XJWJ-9UD6-TW86-FMJN72RA-X6FR-JXAD-SURM-CWRPXH9T-XUPM-HW58-7N6G-9DVH4TSC-XKWE-N4KT-UBHS-VJGDMPKX-XCUU-T9NC-3UDP-CN9Pآپدیت نود 32 - لایسنس نود 32 - کد فعال سازی نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود 32 . . .

یوزرنیم و پسورد نود32 (جمعه 29 آذر 98 )

یوزرنیم و پسورد نود 32 جمعه 29 آذر 98 یوزر پسورد نود32 98/9/29 نود32 98/9/29 یوزرنیم و پسورد نود32 جمعه 29 آذر 1398 یوزرنیم و پسورد نود32 جمعه 29 آذر 98 جدیدترین یوزرنیم و پسورد نود32 جمعه 29 آذر 1398 یوزرنیم و پسورد جدید نود32 98/9/29 جمعه 29 آذر 98 یوزر و پسورد روزانه نود32 جمعه 29 آذر 98 آخرین یوزرنیم و پسورد نود32 جمعه 29 آذر 1398 یوزر و پسورد رایگان نود32 جمعه 29 آذر 98 یوزرنیم و پسورد امروز نود32 جمعه 29 آذر 1398 دانلود یوزرنیم و پسورد نود32 اسمارت سکوریتی 1398/09/29 یوزرنیم و پسورد نود32 . . .

یوزرنیم و پسورد نود32 (سه شنبه 26 آذر 98 )

یوزرنیم و پسورد نود 32 سه شنبه 26 آذر 98 یوزر پسورد نود32 98/9/26 نود32 98/9/26 یوزرنیم و پسورد نود32 سه شنبه 26 آذر 1398 یوزرنیم و پسورد نود32 سه شنبه 26 آذر 98 جدیدترین یوزرنیم و پسورد نود32 سه شنبه 26 آذر 1398 یوزرنیم و پسورد جدید نود32 98/9/26 سه شنبه 26 آذر 98 یوزر و پسورد روزانه نود32 سه شنبه 26 آذر 98 آخرین یوزرنیم و پسورد نود32 سه شنبه 26 آذر 1398 یوزر و پسورد رایگان نود32 سه شنبه 26 آذر 98 یوزرنیم و پسورد امروز نود32 سه شنبه 26 آذر 1398 دانلود یوزرنیم و پسورد نود32 اسمارت سکوریتی 139 . . .

یوزرنیم و پسورد نود32 (سه شنبه 3 دی 98 )

یوزرنیم و پسورد نود 32 سه شنبه 3 دی 98 یوزر پسورد نود32 98/10/3 نود32 98/10/3 یوزرنیم و پسورد نود32 سه شنبه 3 دی 1398 یوزرنیم و پسورد نود32 سه شنبه 3 دی 98 جدیدترین یوزرنیم و پسورد نود32 سه شنبه 3 دی 1398 یوزرنیم و پسورد جدید نود32 98/10/3 سه شنبه 3 دی 98 یوزر و پسورد روزانه نود32 سه شنبه 3 دی 98 آخرین یوزرنیم و پسورد نود32 سه شنبه 3 دی 1398 یوزر و پسورد رایگان نود32 سه شنبه 3 دی 98 یوزرنیم و پسورد امروز نود32 سه شنبه 3 دی 1398 دانلود یوزرنیم و پسورد نود32 اسمارت سکوریتی 1398/10/03 یوزرنیم و . . .

یوزرنیم و پسورد نود32 (پنجشنبه 28 آذر 98 )

یوزرنیم و پسورد نود 32 پنجشنبه 28 آذر 98 یوزر پسورد نود32 98/9/28 نود32 98/9/28 یوزرنیم و پسورد نود32 پنجشنبه 28 آذر 1398 یوزرنیم و پسورد نود32 پنجشنبه 28 آذر 98 جدیدترین یوزرنیم و پسورد نود32 پنجشنبه 28 آذر 1398 یوزرنیم و پسورد جدید نود32 98/9/28 پنجشنبه 28 آذر 98 یوزر و پسورد روزانه نود32 پنجشنبه 28 آذر 98 آخرین یوزرنیم و پسورد نود32 پنجشنبه 28 آذر 1398 یوزر و پسورد رایگان نود32 پنجشنبه 28 آذر 98 یوزرنیم و پسورد امروز نود32 پنجشنبه 28 آذر 1398 دانلود یوزرنیم و پسورد نود32 اسمارت سکور . . .

لایسنس نود 32 ( 1398/09/07 )

آپدیت نود 32 - لایسنس نود 32 - کد فعال سازی نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود 32
رایگان امروز به تاریخ : 7 آذر 98
Username: TRIAL-0266898164Password: n89x9u5vbcUsername: TRIAL-0266898160Password: 3e9etscectUsername: TRIAL-0266898163Password: eanv2xjsbbUsername: TRIAL-0266898274Password: ebbhcm68vtUsername: TRIAL-0266898268Password: 26fjftpjx2Username: TRIAL-0266898272Password: tu6kcmb9vhSHVS-XER6-275H-EB5H-V4CUVW5R-X962-3JEJ-PTGX-HVGMJV7R-X54W-SJEW-7U7S-WD3PN4UX-X598-EF6H-ESDH-BR3WRAK9-X273-CXKP-GAU9-WJJTEAKU-XTJC-HFG9-SBRV-J6P3آپدیت نود 32 - لایسنس نود 32 - کد فعال سازی نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود 32 . . .

لایسنس نود 32 ( 1398/09/07 )

آپدیت نود 32 - لایسنس نود 32 - کد فعال سازی نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود 32
رایگان امروز به تاریخ : 7 آذر 98
Username: TRIAL-0266898164Password: n89x9u5vbcUsername: TRIAL-0266898160Password: 3e9etscectUsername: TRIAL-0266898163Password: eanv2xjsbbUsername: TRIAL-0266898274Password: ebbhcm68vtUsername: TRIAL-0266898268Password: 26fjftpjx2Username: TRIAL-0266898272Password: tu6kcmb9vhSHVS-XER6-275H-EB5H-V4CUVW5R-X962-3JEJ-PTGX-HVGMJV7R-X54W-SJEW-7U7S-WD3PN4UX-X598-EF6H-ESDH-BR3WRAK9-X273-CXKP-GAU9-WJJTEAKU-XTJC-HFG9-SBRV-J6P3آپدیت نود 32 - لایسنس نود 32 - کد فعال سازی نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود 32 . . .

لایسنس نود 32 ( 1398/08/21 )

آپدیت نود 32 - لایسنس نود 32 - کد فعال سازی نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود 32
رایگان امروز به تاریخ : 21 آبان 98
Username: TRIAL-0265942285Password: mshxrac2t7Username: TRIAL-0265942269Password: b3bj7refvxUsername: TRIAL-0265942271Password: t79ufpt4jnUsername: TRIAL-0265942276Password: x2vkjk4sc4Username: TRIAL-0265942278Password: cb9at2ct4sUsername: TRIAL-0265942282Password: euddr24xjhH7S9-XA4J-3JMP-G3B5-43XTC962-X244-KGGU-P43F-N2BJS2AC-XN2K-XNS3-9NX2-TN7PDS5K-XRG6-DR6K-94UD-A3SRJ8UM-XFB8-93BT-SN9X-97HHE9VC-XN29-H6RS-T4HJ-H6C8 آپدیت نود 32 - لایسنس نود 32 - کد فعال سازی نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود 32 . . .

لایسنس نود 32 ( 1398/08/21 )

آپدیت نود 32 - لایسنس نود 32 - کد فعال سازی نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود 32
رایگان امروز به تاریخ : 21 آبان 98
Username: TRIAL-0265942285Password: mshxrac2t7Username: TRIAL-0265942269Password: b3bj7refvxUsername: TRIAL-0265942271Password: t79ufpt4jnUsername: TRIAL-0265942276Password: x2vkjk4sc4Username: TRIAL-0265942278Password: cb9at2ct4sUsername: TRIAL-0265942282Password: euddr24xjhH7S9-XA4J-3JMP-G3B5-43XTC962-X244-KGGU-P43F-N2BJS2AC-XN2K-XNS3-9NX2-TN7PDS5K-XRG6-DR6K-94UD-A3SRJ8UM-XFB8-93BT-SN9X-97HHE9VC-XN29-H6RS-T4HJ-H6C8 آپدیت نود 32 - لایسنس نود 32 - کد فعال سازی نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود 32 . . .

آپديت نود32 ( 98/9/21 )

آپدیت نود 32 98/9/21 یوزر و پسورد آپدیت نود32 98/9/21 یوزرنیم و پسورد نود32 98/9/21 جدیدترین آپدیت جدید نود32 پنجشنبه 21 آذر 98 نود 32 98/9/21 آپدیت نود32 پنجشنبه 21 آذر 98 آپدیت نود32 پنجشنبه 21 آذر 98 آخرین آپدیت نود32 پنجشنبه 21 آذر 98 آپدیت رایگان نود32 98/9/21 دانلود آپدیت امروز نود32 پنجشنبه 21 آذر سریال آپدیت نود32 پنجشنبه 21 آذر کد آپدیت نود32 90 روزه رایگان پنجشنبه 21 آذر 98 لایسنس آپدیت نود32 پنجشنبه 21 آذر 1398ESET NOD32 Antivirus Update 2019/12/12Username: TRIAL-0267645091Password: e6sx9n5s3mUsername: TRIAL-0267645086Password: r . . .

آپديت نود32 ( 98/10/3 )

آپدیت نود 32 98/10/3 یوزر و پسورد آپدیت نود32 98/10/3 یوزرنیم و پسورد نود32 98/10/3 جدیدترین آپدیت جدید نود32 سه شنبه 3 دی 98 نود 32 98/10/3 آپدیت نود32 سه شنبه 3 دی 98 آپدیت نود32 سه شنبه 3 دی 98 آخرین آپدیت نود32 سه شنبه 3 دی 98 آپدیت رایگان نود32 98/10/3 دانلود آپدیت امروز نود32 سه شنبه 3 دی سریال آپدیت نود32 سه شنبه 3 دی کد آپدیت نود32 90 روزه رایگان سه شنبه 3 دی 98 لایسنس آپدیت نود32 سه شنبه 3 دی 1398ESET NOD32 Antivirus Update 2019/12/24Username: TRIAL-0268288716Password: rb7mfdkd49Username: TRIAL-0268550519Password: eh47catjmmUsername: TRIAL-0268288 . . .

لایسنس نود 32 ( 1398/08/14 )

آپدیت نود 32 - لایسنس نود 32 - کد فعال سازی نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود 32
رایگان امروز به تاریخ : 14 آبان 98
Username: TRIAL-0265593297
Password: enamxc8n4n
 
Username: TRIAL-0265593111
Password: btvmcfe7hm
 
Username: TRIAL-0265959332
Password: e776ffxxu8
 
Username: TRIAL-0265593201
Password: jm58f2m98c
 
Username: TRIAL-0265593205
Password: 782c2ke5cc
 
Username: TRIAL-0265593294
Password: d3av563na3
 
B6RX-XK9G-3A6B-VVW2-G4U8
 
GBE5-XU2C-J68A-8HXD-EHSU
 
5EEF-XUHD-CBK3-53R3-V54R
 
WAED-XRUG-4JD4-N8NF-SP5N
 
DG65-XCCG-9F3N-WFBU-47NV
 
5HK4-XJK9-M274-MUJN-6565
 آپدیت نود 32 - لایسنس نود 32 - کد فعال ساز . . .

آپدیت نود32 (پنجشنبه 28 آذر 98)

آپدیت نود 32 پنجشنبه 28 آذر 98 آپدیت نود32 پنجشنبه 28 آذر 98 اپدیت 98/9/28 نود32 آپدیت نود32 لایسنس آپدیت نود32 جدیدترین آپدیت نود32 پنجشنبه 28 آذر 98 آپدیت جدید نود32 آپدیت روزانه نود32 پنجشنبه 28 آذر 98 آخرین آپدیت نود32 95/7/29 آپدیت رایگان نود32 98/9/28 پنجشنبه 28 آذر 98 آپدیت امروز نود32 دانلود آپدیت نود32 پنجشنبه 28 آذر 98 سریال آپدیت آنتی ویروس نود32 پنجشنبه 28 آذر 98 کد آپدیت نود32 1398/09/28 آپدیت نود32 سه ماهه رایگان پنجشنبه 28 آذر 1398
ESET NOD32 & Smart Internet security Update 2019/12/19
Username: TRIAL- . . .

آپدیت نود32 (سه شنبه 26 آذر 98)

آپدیت نود 32 سه شنبه 26 آذر 98 آپدیت نود32 سه شنبه 26 آذر 98 اپدیت 98/9/26 نود32 آپدیت نود32 لایسنس آپدیت نود32 جدیدترین آپدیت نود32 سه شنبه 26 آذر 98 آپدیت جدید نود32 آپدیت روزانه نود32 سه شنبه 26 آذر 98 آخرین آپدیت نود32 95/7/29 آپدیت رایگان نود32 98/9/26 سه شنبه 26 آذر 98 آپدیت امروز نود32 دانلود آپدیت نود32 سه شنبه 26 آذر 98 سریال آپدیت آنتی ویروس نود32 سه شنبه 26 آذر 98 کد آپدیت نود32 1398/09/26 آپدیت نود32 سه ماهه رایگان سه شنبه 26 آذر 1398
ESET NOD32 & Smart Internet security Update 2019/12/16
Username: TRIAL-02679196 . . .

آپدیت نود32 (جمعه 29 آذر 98)

آپدیت نود 32 جمعه 29 آذر 98 آپدیت نود32 جمعه 29 آذر 98 اپدیت 98/9/29 نود32 آپدیت نود32 لایسنس آپدیت نود32 جدیدترین آپدیت نود32 جمعه 29 آذر 98 آپدیت جدید نود32 آپدیت روزانه نود32 جمعه 29 آذر 98 آخرین آپدیت نود32 95/7/29 آپدیت رایگان نود32 98/9/29 جمعه 29 آذر 98 آپدیت امروز نود32 دانلود آپدیت نود32 جمعه 29 آذر 98 سریال آپدیت آنتی ویروس نود32 جمعه 29 آذر 98 کد آپدیت نود32 1398/09/29 آپدیت نود32 سه ماهه رایگان جمعه 29 آذر 1398
ESET NOD32 & Smart Internet security Update 2019/12/20
Username: TRIAL-0268070031Password: m9v43h95jf
Username: TRIAL-0 . . .

آپدیت نود32 (یکشنبه 24 آذر 98)

آپدیت نود 32 یکشنبه 24 آذر 98 آپدیت نود32 یکشنبه 24 آذر 98 اپدیت 98/9/24 نود32 آپدیت نود32 لایسنس آپدیت نود32 جدیدترین آپدیت نود32 یکشنبه 24 آذر 98 آپدیت جدید نود32 آپدیت روزانه نود32 یکشنبه 24 آذر 98 آخرین آپدیت نود32 95/7/29 آپدیت رایگان نود32 98/9/24 یکشنبه 24 آذر 98 آپدیت امروز نود32 دانلود آپدیت نود32 یکشنبه 24 آذر 98 سریال آپدیت آنتی ویروس نود32 یکشنبه 24 آذر 98 کد آپدیت نود32 1398/09/24 آپدیت نود32 سه ماهه رایگان یکشنبه 24 آذر 1398
ESET NOD32 & Smart Internet security Update 2019/12/15
Username: TRIAL-0267832567Passwo . . .

آپدیت نود32 (سه شنبه 3 دی 98)

آپدیت نود 32 سه شنبه 3 دی 98 آپدیت نود32 سه شنبه 3 دی 98 اپدیت 98/10/3 نود32 آپدیت نود32 لایسنس آپدیت نود32 جدیدترین آپدیت نود32 سه شنبه 3 دی 98 آپدیت جدید نود32 آپدیت روزانه نود32 سه شنبه 3 دی 98 آخرین آپدیت نود32 95/7/29 آپدیت رایگان نود32 98/10/3 سه شنبه 3 دی 98 آپدیت امروز نود32 دانلود آپدیت نود32 سه شنبه 3 دی 98 سریال آپدیت آنتی ویروس نود32 سه شنبه 3 دی 98 کد آپدیت نود32 1398/10/03 آپدیت نود32 سه ماهه رایگان سه شنبه 3 دی 1398
ESET NOD32 & Smart Internet security Update 2019/12/24
Username: TRIAL-0268288712Password: 9mjek758s7
U . . .

یوزر و پسورد آنتی Esetnod32

یوزر پسورد ویروس‌کش ESET NOD32
Username: EAV-003079Password: k4bdx3msm6License Key: AFAX-W333-WADE-E5CH-6R9EExpiration: 17/10/2024
Username: EAV-003083Password: ekcvjcvur9License Key: AFAX-W333-WF54-4S3P-9CH6Expiration: 16/11/2020
Username: EAV-003111Password: 4hxhh3rpf7License Key: AFAX-W333-W7JM-M99G-HC4XExpiration: 09/11/2022
Username: EAV-0269571643Password: dxt9tufn56License Key: KB43-XF9K-8RTP-SDKE-S5RWExpiration: 28/02/2020
Username: EAV-34846475Password: fjusp2as4fLicense Key: MFX9-XFFW-BUX8-8FN7-UE79Expiration: 15/09/2020
  . . .

آپدیت نود 32 (جمعه 29 آذر 98)

آپدیت نود 32 جمعه 29 آذر 98 یوزر و پسورد آپدیت نود 32 98/9/29 اپدیت نود 32 جمعه 29 آذر 98 کد آپدیت نود 32 جمعه 29 آذر 98 لایسنس آپدیت نود 32 98/9/29 آپدیت جدید نود 32 جمعه 29 آذر 98 جدیدترین آپدیت نود 32 جمعه 29 آذر 98 آپدیت روزانه نود 32 98/9/29 آپدیت رایگان نود 32 98/9/29 آخرین آپدیت نود 32 جمعه 29 آذر 98 آپدیت نود 32 به تاریخ امروز کد آپدیت آنتی ویروس نود 32 جمعه 29 آذر 98 آپدیت نود 32 98/9/29 سریال و رمز آپدیت نود 32 سه ماهه رایگان جمعه 29 آذر 1398
ESET NOD32 Antivirus & Smart Internet security Premium Update 2019/12/20
Usern . . .

آپدیت نود 32 (جمعه 29 آذر 98)

آپدیت نود 32 جمعه 29 آذر 98 یوزر و پسورد آپدیت نود 32 98/9/29 اپدیت نود 32 جمعه 29 آذر 98 کد آپدیت نود 32 جمعه 29 آذر 98 لایسنس آپدیت نود 32 98/9/29 آپدیت جدید نود 32 جمعه 29 آذر 98 جدیدترین آپدیت نود 32 جمعه 29 آذر 98 آپدیت روزانه نود 32 98/9/29 آپدیت رایگان نود 32 98/9/29 آخرین آپدیت نود 32 جمعه 29 آذر 98 آپدیت نود 32 به تاریخ امروز کد آپدیت آنتی ویروس نود 32 جمعه 29 آذر 98 آپدیت نود 32 98/9/29 سریال و رمز آپدیت نود 32 سه ماهه رایگان جمعه 29 آذر 1398
ESET NOD32 Antivirus & Smart Internet security Premium Update 2019/12/20
Usern . . .

آپدیت نود 32 (پنجشنبه 21 آذر 98)

آپدیت نود 32 پنجشنبه 21 آذر 98 یوزر و پسورد آپدیت نود 32 98/9/21 اپدیت نود 32 پنجشنبه 21 آذر 98 کد آپدیت نود 32 پنجشنبه 21 آذر 98 لایسنس آپدیت نود 32 98/9/21 آپدیت جدید نود 32 پنجشنبه 21 آذر 98 جدیدترین آپدیت نود 32 پنجشنبه 21 آذر 98 آپدیت روزانه نود 32 98/9/21 آپدیت رایگان نود 32 98/9/21 آخرین آپدیت نود 32 پنجشنبه 21 آذر 98 آپدیت نود 32 به تاریخ امروز کد آپدیت آنتی ویروس نود 32 پنجشنبه 21 آذر 98 آپدیت نود 32 98/9/21 سریال و رمز آپدیت نود 32 سه ماهه رایگان پنجشنبه 21 آذر 1398
ESET NOD32 Antivirus & Smart In . . .

آپدیت نود 32 (پنجشنبه 28 آذر 98)

آپدیت نود 32 پنجشنبه 28 آذر 98 یوزر و پسورد آپدیت نود 32 98/9/28 اپدیت نود 32 پنجشنبه 28 آذر 98 کد آپدیت نود 32 پنجشنبه 28 آذر 98 لایسنس آپدیت نود 32 98/9/28 آپدیت جدید نود 32 پنجشنبه 28 آذر 98 جدیدترین آپدیت نود 32 پنجشنبه 28 آذر 98 آپدیت روزانه نود 32 98/9/28 آپدیت رایگان نود 32 98/9/28 آخرین آپدیت نود 32 پنجشنبه 28 آذر 98 آپدیت نود 32 به تاریخ امروز کد آپدیت آنتی ویروس نود 32 پنجشنبه 28 آذر 98 آپدیت نود 32 98/9/28 سریال و رمز آپدیت نود 32 سه ماهه رایگان پنجشنبه 28 آذر 1398
ESET NOD32 Antivirus & Smart In . . .

آپدیت نود 32 (پنجشنبه 21 آذر 98)

آپدیت نود 32 پنجشنبه 21 آذر 98 یوزر و پسورد آپدیت نود 32 98/9/21 اپدیت نود 32 پنجشنبه 21 آذر 98 کد آپدیت نود 32 پنجشنبه 21 آذر 98 لایسنس آپدیت نود 32 98/9/21 آپدیت جدید نود 32 پنجشنبه 21 آذر 98 جدیدترین آپدیت نود 32 پنجشنبه 21 آذر 98 آپدیت روزانه نود 32 98/9/21 آپدیت رایگان نود 32 98/9/21 آخرین آپدیت نود 32 پنجشنبه 21 آذر 98 آپدیت نود 32 به تاریخ امروز کد آپدیت آنتی ویروس نود 32 پنجشنبه 21 آذر 98 آپدیت نود 32 98/9/21 سریال و رمز آپدیت نود 32 سه ماهه رایگان پنجشنبه 21 آذر 1398
ESET NOD32 Antivirus & Smart In . . .

آپدیت نود 32 (سه شنبه 3 دي 98)

آپدیت نود 32 سه شنبه 3 دی 98 یوزر و پسورد آپدیت نود 32 98/10/3 اپدیت نود 32 سه شنبه 3 دی 98 کد آپدیت نود 32 سه شنبه 3 دی 98 لایسنس آپدیت نود 32 98/10/3 آپدیت جدید نود 32 سه شنبه 3 دی 98 جدیدترین آپدیت نود 32 سه شنبه 3 دی 98 آپدیت روزانه نود 32 98/10/3 آپدیت رایگان نود 32 98/10/3 آخرین آپدیت نود 32 سه شنبه 3 دی 98 آپدیت نود 32 به تاریخ امروز کد آپدیت آنتی ویروس نود 32 سه شنبه 3 دی 98 آپدیت نود 32 98/10/3 سریال و رمز آپدیت نود 32 سه ماهه رایگان سه شنبه 3 دی 1398
ESET NOD32 Antivirus & Smart Internet security Premium Update 2 . . .

آپدیت نود 32 (پنجشنبه 28 آذر 98)

آپدیت نود 32 پنجشنبه 28 آذر 98 یوزر و پسورد آپدیت نود 32 98/9/28 اپدیت نود 32 پنجشنبه 28 آذر 98 کد آپدیت نود 32 پنجشنبه 28 آذر 98 لایسنس آپدیت نود 32 98/9/28 آپدیت جدید نود 32 پنجشنبه 28 آذر 98 جدیدترین آپدیت نود 32 پنجشنبه 28 آذر 98 آپدیت روزانه نود 32 98/9/28 آپدیت رایگان نود 32 98/9/28 آخرین آپدیت نود 32 پنجشنبه 28 آذر 98 آپدیت نود 32 به تاریخ امروز کد آپدیت آنتی ویروس نود 32 پنجشنبه 28 آذر 98 آپدیت نود 32 98/9/28 سریال و رمز آپدیت نود 32 سه ماهه رایگان پنجشنبه 28 آذر 1398
ESET NOD32 Antivirus & Smart In . . .

آپدیت نود 32 (يکشنبه 24 آذر 98)

آپدیت نود 32 یکشنبه 24 آذر 98 یوزر و پسورد آپدیت نود 32 98/9/24 اپدیت نود 32 یکشنبه 24 آذر 98 کد آپدیت نود 32 یکشنبه 24 آذر 98 لایسنس آپدیت نود 32 98/9/24 آپدیت جدید نود 32 یکشنبه 24 آذر 98 جدیدترین آپدیت نود 32 یکشنبه 24 آذر 98 آپدیت روزانه نود 32 98/9/24 آپدیت رایگان نود 32 98/9/24 آخرین آپدیت نود 32 یکشنبه 24 آذر 98 آپدیت نود 32 به تاریخ امروز کد آپدیت آنتی ویروس نود 32 یکشنبه 24 آذر 98 آپدیت نود 32 98/9/24 سریال و رمز آپدیت نود 32 سه ماهه رایگان یکشنبه 24 آذر 1398
ESET NOD32 Antivirus & Smart Internet security . . .

آپدیت نود 32 (يکشنبه 24 آذر 98)

آپدیت نود 32 یکشنبه 24 آذر 98 یوزر و پسورد آپدیت نود 32 98/9/24 اپدیت نود 32 یکشنبه 24 آذر 98 کد آپدیت نود 32 یکشنبه 24 آذر 98 لایسنس آپدیت نود 32 98/9/24 آپدیت جدید نود 32 یکشنبه 24 آذر 98 جدیدترین آپدیت نود 32 یکشنبه 24 آذر 98 آپدیت روزانه نود 32 98/9/24 آپدیت رایگان نود 32 98/9/24 آخرین آپدیت نود 32 یکشنبه 24 آذر 98 آپدیت نود 32 به تاریخ امروز کد آپدیت آنتی ویروس نود 32 یکشنبه 24 آذر 98 آپدیت نود 32 98/9/24 سریال و رمز آپدیت نود 32 سه ماهه رایگان یکشنبه 24 آذر 1398
ESET NOD32 Antivirus & Smart Internet security . . .

آپدیت نود 32 جمعه ۱۹ مهر ۹۸

 
آپدیت نود 32 جمعه ۱۹ مهر ۹۸
 
V4PE-X96A-TNJF-HK7C-R4MA
V4PE-X96A-TNJF-HK7C-R4MA
P72F-XVD5-8BJT-6MRD-62SH 3V8B-XCUR-KUHG-XJ6G-MKC6
H9CB-XTGU-5UWA-FF3M-A5U2
BJDB-XTX7-7748-KD4G-UWWJ
R5H8-XWUD-SMPB-SJ8C-UUC8 P72F-XVD5-8BJT-6MRD-62SH
Username:TRIAL-0256332951 Password:7kcnde62sd
Username:TRIAL-0256330397 Password:p7nxx8xepf
Username:TRIAL-0256341097 Password:jmu53thha2
Username:TRIAL-0256341097 Password:jmu53thha2
Username:TRIAL-0256332951 Password:7kcnde62sd
Username:TRIAL-0256335467 Password:rfkf2ufebaنرم افزار . . .

دانلود noard

مدتی است که نورد یکی از فیلتر شکن های برتر سر و صدای زیادی به راه انداخته است. به طوری که با داشتن بیش از 90 کشور مختلف و بیش از 10000 سرور، میزبان کسانی است که اکانت VIP آن را خریداری می کنند. در این مطلب قصد داریم تعدادی از اکانت های هکی که قابل استفاده و تست شده اند، را به شما معرفی کنیم. با نصب این نرم افزار و استفاده از اطلاعاتی که در ادامه خدمتتون معرفی می کنیم، می توانید به سرورهای پرسرعت آن متصل شوید، و از وب گردی بدون حد و مرز لذت ببرید.
 
توج . . .

LastPass was hacked, change your password management program.

LastPass password management is one of the most popular services that many professional users use it. But the company has announced that on Friday noticed some suspicious activity in Shbkhash that users of this service account passwords stolen usernames put at risk
Service password management, announced today that on Friday a list of suspicious activity on Shbkhash has found. The company said there is no evidence of theft of user information and Psvvrdhay there, but they found that e-mail users, hashes, password change notification and were in danger
 
Service password management, announced today that on Friday a list of suspicious activity on Shbkhash has found. The company said there is no evidence of theft of user information and Psvvrdhay there, but they found that e-mail users, has . . .

امن کردم مدها

امن کردن UserMode
برای امن کردن مد UserMode می‌توان از دو حالت استفاده کرد.
استفاده از پسورد
در این حالت، تنها از پسورد برای UserMode استفاده می‌شود. به دستورات زیر توجه کنید.

Device(config)#line console 0
Device(line-config)# password Password
Device(line-config)# login

بعد از انجام این تنظیمات، هرگاه به دستگاه اتصال کنسولی داشته باشیم باید پسورد وارد کنیم.
استفاده از یوزرنیم و پسورد
در این حالت از یوزرنیم و پسورد برای ورود به UserMode استفاده می‌کنیم. قبل از انجام هر کاری باید یک دیتابیس از یوز . . .

How to delete your Instagram account

These days we share a lot of personal information with social networks. As the Facebook scandal has taught us, sometimes a bit too much information. While deleting yourself from all your social networks is a bit extreme, we understand that for some this might seem like the simplest solution to protecting your privacy.
Read Next: How to tweak your Instagram privacy settings | How to unblock someone on Instagram
If you really want to leave behind your social accounts, we’re here to help you go through the process of deleting your Instagram account. For those that are taking this step, you might also want to check out our guide to deleting Facebook accounts as well.
It’s not too complicated to get rid of your Instagram profile, but there are some things worth noting. First, there a . . .

نحوه حذف رمز حساب کاربری در ویندوز 10

حذف رمز حساب کاربری در ویندوز 10 از طریق پنجره Run
۱-کلید ترکیبی Win + R را روی کیبورد فشار داده تا پنجره Run باز شود. سپس عبارت netplwiz را تایپ کرده و کلید اینتر را فشار دهید.
۲- تیک گزینه Users must enter a user name and password to use this computer را برداشته و سپس روی OK کلیک کنید.
۳- برای تایید اینکه عملیات پاک کردن پسورد ویندوز ۱۰ مجاز می باشد، شما باید رمز عبور خود را در کادر روبری Password و مجددا همان رمز را روبروی Confirm Password وارد کرده و روی OK کلیک کنید.
۴- کامپیوتر خود را ری استار . . .

نحوه حذف رمز حساب کاربری در ویندوز 10

نحوه حذف رمز حساب کاربری در ویندوز 10
حذف رمز حساب کاربری در ویندوز 10 از طریق پنجره Run
۱-کلید ترکیبی Win + R را روی کیبورد فشار داده تا پنجره Run باز شود. سپس عبارت netplwiz را تایپ کرده و کلید اینتر را فشار دهید.
۲- تیک گزینه Users must enter a user name and password to use this computer را برداشته و سپس روی OK کلیک کنید.
۳- برای تایید اینکه عملیات پاک کردن پسورد ویندوز ۱۰ مجاز می باشد، شما باید رمز عبور خود را در کادر روبری Password و مجددا همان رمز را روبروی Confirm Password وارد کرده و روی OK . . .

چک کردن سایز دیتابیس اوراکل NonCDB و CDB

می‌خوایم نحوه چک کردن سایز فعلی دیتابیس اوراکل رو برای Non-CDB و CDBها ببینیم. اکثرا این اطلاعات در نرم‌افزارهایی مثل Toad For Oracle به سادگی قابل روئیت هستند اما اگر شما در سایت عملیاتی باشید و دسترسی به ابزار نداشته باشید بهترین راهکار اجرای کوئری در sqlplus هستش.
محیط Non-CDB
چک کردن سایز اشغال شده دیتافایلها در دیسک:
select sum(bytes)/1024/1024 size_in_mb from dba_data_files;
چک کردن تمام فضای استفاده شده توسط سگمنت‌ها:
select sum(bytes)/1024/1024 size_in_mb from dba_segments;
چک کردن سایز اسکیماها در ا . . .

دستور select در اتوکد

بسیاری مواقع در AutoCAD با پیغام Select Objects که همان انتخاب موضوع در اتوکد است رو به رو خواهید شد. این پیغام به معنی انتخاب موضوع های مورد ویرایش است.از آن جایی که انتخاب موضوع ها در نرم افزارها از جمله مقوله های بسیار مهم به شمار می رود بنابراین در این قسمت به روش های مختلف انتخاب موضوع در اتوکد می پردازیم. در حال حاضر برای رو به رویی با پیغام Select objects عبارت select را تایپ کنید و سپس کلید را فشار دهید. اکنون به خط فرمان نگاه بیندازید. در همین حالت کلید ؟ و . . .

28

https://forums.ubisoft.com/member.php/4767855-avijemoshaver?vmid=24600#vmessage24600 https://pixelation.org/index.php?action=profile;u=140495 https://en.clubcooee.com/users/view/avije http://www.midomi.com/index.php?action=main.profile&username=avije https://itsmyurls.com/avije# https://schoolofeverything.com/teacher/moshaverjalal https://napavalleyregister.com/users/profile/avije/ https://issuu.com/avije https://www.mixcloud.com/avije/ https://ask.fm/avijemoshaver . . .

FTP-mount to directory

yum install curlftpfs             [# if error: yum install fuse ]
$ftphost = [FTP host]
$mount = [Mounted to folder]
$user = [FTP username]
$pass = [FTP password]
curlftpfs $ftphost $mount -o user=$user:$pass,allow_other     [# Mount the CurlFtpFS]
fusermount -u $mount      [# Unmount the CurlFtpFS]
URL . . .

بازیابی رمز عبور اینستاگرام با استفاده از ایمیل

اگر رمز عبورتان را یادتان رفته ولی هنوز ایمیل و رمز ایمیلتان را یادتان است طبق مراحل زیر اکانتتان را بازیابی کنید:
1) روی آی زیر در گوشی موبایلتان ضربه بزنید و وارد محیط برنامۀ اینستاگرام شوید.
2) حالا عبارت Get help signing in (کمک برای ورود به اینستاگرام) را لمس کنید.
3 ) در این مرحله باید در کادر مشخص شده آدرس ایمیل یا نام کاربری (Username) خود را وارد کنید (هر کدام که راحت‌ترید).
4 ) حالا باید گزینۀ Send an Email را لمس کنید تا اینستاگرامتان لینک بازیابی رمز عب . . .

هدر ساز بیان

ارتفاع هدر : px
رنگ پس زمینه هدر :
لینک تصویر پس زمینه :
تنظیمات تکرار تصویر پس زمینه : پیش فرض
تکرار شود
تکرار نشود
تنظیمات سایز تصویر پس زمینه : پیش فرض
پوشش تمام کادر
محل قرار گیری تصویر پس زمینه : پیش فرض
وسط
راست
چپ
میزان گردی گوشه های هدر: px
محل قرار گیری عنوان و توضیح مختصر وبلاگ : راست
چپ
وسط
اندازه فونت عنوان وبلاگ : px
فونت عنوان وبلاگ : پیش فرض
یکان
tahoma
تنظیمات فونت عنوان وبلاگ : پیش فرض
bold
normal
فاصله عنوان و توضیح مختصر وبلاگ از بالای ه . . .

آموزش ساخت کیلاگر در پایتون + سورس کد

به نام خالق یکتا
در این پست نحوه ساخت کیلاگر در زبان قدرتمند پایتون رو برای شما دوستان عزیز آموزش میدم و در آخر سورس کد این برنامه رو براتون ضمیمه کردم
امیدوارم از این آموزش نهایت استفاده رو ببرید.
دریادریافتفت
ادامه مطلب . . .

پنل فالور کاملا رایگان اینستاگرام

راهنما/
در کادر اول آدرس اینستاگرام را وارد می‌کنید 
بعد از زدن ایدی فاصله بدید و تعداد فالور را وارد کنید بعد done را انتخاب کنید
تعداد فالور هارا کم بزنید چون ممکن است حسابتان مسدود شود
 
 
Done . . .

Dark theme in possession of each other's Gmail app

While Google plans to offer 10 Mode on Android in the wider operating system environment and has already added this feature to many Android applications, there are still many key applications on the platform that They suffer from a lack of dark theme and users are interested in seeing their white texts on a dark background. One of these apps is Gmail.
But the trend seems to be changing. According to Android Central, some social network users have shared images that suggest the addition of Dark Fashion to the Gmail app. When it comes to your phone, there will be three choices: Light, Dark and System Default.
Dark Mode has been added to the latest version of Gmail
To access the dark theme, first of all, make sure you have the latest version of the Gmail app, 2019.08..267044774. While some . . .

معرفی وب سایت lenzor.com

معرفی وب سایت lenzor.com
لنزو یک سایت اشتراک گذاری عکس ( شبیه به ایسنتاگرام ) می باشد که میتوانید عکس های مورد علاقه خود را در آن اشتراک گذاری کنید.
برای ورود به سایت لنزور بر روی لینک ذیل کلیک کنید
https://www.lenzor.com/photo/dashboard/main/username/erison . . .

سه روش رمز گذاشتن فايل و فولدر در ويندوز 10

1روش اول توی بقیه سایت ها هست. ساخت textdocument  و.بریم سراغ روش های دیگه2.winrar رو دانلود و نصب کنید.فایل مورد نظر که میخواید رمز بذارید،راست کلیک کرده و گزینه ‘Add to archive’ رو بزنیدفایل رو نامگذاری می کنیم و روی گزینه ‘Set password…’ کلیک می کنیم.پسورد رو در کادر وارد می کنیم.مطمئن بشید که گزینه ‘Encrypt file names" را تیک زدید.گزینه ‘OK’ رو می زنیم و دوباره ‘OK’.فایلمون با موفقیت رمزگذاری شد.این روش خوبیه برای فایل و فولدر، ولی شما باید . . .

عکاس-حسام الدين شفيعيان

Select all squares withtraffic lightsIf there are none, click skipبنظرم این تایید ضد اسپم رو وردارید که حال برای تبلیغ وبلاگ های تبلیغ کننده شامپو مسواک لیوان.و. است یا فارسی یا عدد بگذارید.من انگلیسی ام خوب نیست.در حد خیلی خیلی ضعیفه.خیلیییییی دویست دفه میزنم.کشنده اعصاب است.الانم اینو میزنهYour computer or network may be sending automated queries. To protect our users, we can"t process your request right now. For more details visit our help page . . .

بازیابی رمز در ویندوز 7

روش اول: بازیابی رمز در ویندوز 7 به وسیله Password Reset Disk
این روش زمانی کارایی دارد که شما قبل از فراموش کردن رمز عبور خود یک دیسک ریست کردن پسورد با استفاده از یک فلش مموری یا سی دی ایجاد کرده باشید. بنابراین اگر ایجاد نکرده اید از روشهای بعدی جهت ریست پسورد ویندوز ۷ استفاده کنید.
در صورت فراموش کردن پسورد لپ تاپ ویندوز ۷ برای بازیابی آن از طریق این روش مراحل زیر را دنبال نمایید:
۱- اگر در هنگام ورود به ویندوز چند بار رمز عبور را اشتباه وارد کنی . . .

معرفی کتاب ها درس برنامه سازی پیشرفته 1

با سلام و احترام
دانشجویان محترم برخی از کتاب های مناسب جهت یادگیری و تمرین الگوریتم و فلوچارت:
1- الگوریتم و فلوچارت : راهنمای سودمندی برای کلیه علاقمندان به برنامه نویسی، تألیف مهندس ایرج صادقی (مدرس دانشگاه تهران)، چاپ شانزدهم، انتشارات ناقوس.
2- الگوریتم و فلوچارت، بهرام غلامی، علیرضا جباریه، دیباگران تهران.
  
 
 
  . . .

Kaspersky Endpoint Security for Business Select و امنيت داده هاي

امروزه فضای کسب و کارها از مرزهای یک سازمان خارج شده و بسیاری از نیروهای شرکتی حتی در خارج از دیوارهای سازمان در حال کار و فعالیت می باشند. لازمه چنین کاری در اختیار داشتن ابزارهای هوشمندی است که نیروها از طریق آن به فعالیت های سازمانی خود بپردازند. اما روز به روز با خروج سازمان ها از دیوارهای سنتی میزان امنیت سازمان نیز مورد تهدید بیشتری قرار گرفت که می بایست مورد توجه مدیران سازمان قرار گیرد. نسخه امنیتی Kaspersky Endpoint Security for Business Select با تکیه . . .

کرک پسورد rar

PassFab RAR Password Recovery 9.3.3 + Portable نام یک نرم افزار کاربردی و بسیار قوی است که به شما کمک می کند تا پسورد فایل های RAR را از حذف کنید و فایل های فشرده را بدون پسورد استخراج کنید. شما با استفاده از این نرم افزار تنها با چند کلیک ساده میتوانید رمز و پسورد فایل های فشرده که فرمت آنها Zip یا Rar است رو به صورت حرفه ای بشکنید یا هک کنید و دیگر وقت خود را مشغول پسورد زدن نکنید. این نرم افزار که شاهکاری دیگر از نرم افزار های Winrar است بین مردم طرفدارهای ب . . .

liteblueusps

LiteBlue Official Direct access is given to LiteBlue Login Online USPS (Liteblue Sign In Gov) where we are going to brief all of you on the method to sign into the primary entrance of the USPS administrations. We will manage you through the procedure and give you the accurate connects to enter the framework by means of the USPS login. The USPS LiteBlue site is an official entrance for the representatives of the United States Postal Services (USPS) for simple data stream and quicker correspondence inside the system. The USPS is the biggest postal system on the planet and subsequently it requires a framework to deal with all databases for the representatives as well. To overcome the LiteBlue Login process, read the method here in this article.  LiteBlue Login On . . .

آي هاي برنامه iOS به زبان ساده

آی های برنامه iOSدر iOS اگر یک برنامه ایجاد نماییم؛ ضروری است که یک تصویر زیبا را به عنوان آی برنامه انتخاب کنیم. به این ترتیب هر جا که برنامه ما اجرا شود؛ یعنی روی هر دستگاهی که برنامه ما نصب بشود؛ آی آن روی صفحه آن دستگاه وجود خواهد داشت.اگر یک آی برای اپلیکیشن های ios تنظیم کنیم؛ به کاربرها کمک می کنیم که آن اپلیکیشن را به سادگی شناسایی کنند.اندازه های آی اپلیکیشنبرای هر برنامه، باید هم آی های کوچک و هم آی های بزرگ تنظیم ک . . .

انتخاب اسم سگ خارجی و ایرانی همراه با معنی

 
انتخاب اسم سگ 
انتخاب اسم سگ یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که شما باید برای دوست همراه خود انجام دهید.
فراموش نکنید یک بار که اسم سگ خود را انتخاب کردید دیگر نباید آن را تغییر دهید!
زیرا این کار سبب گیج شدن سگ خواهد شد.
اسمی که انتخاب می کنید می تواند روی تربیت سگ نیز تاثیر گذار باشد.
انتخاب اسم سگ عامل مهمی در تربیت سگ 
سگ شما قرار است هر روز اسم خودش را بشنود،بنابراین باید اسم او را با دقت انتخاب کنید شما قرار است هنگام گفتن دستور هایی مثل بش . . .

انتخاب اسم سگ خارجی و ایرانی همراه با معنی

 
انتخاب اسم سگ 
انتخاب اسم سگ یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که شما باید برای دوست همراه خود انجام دهید.
فراموش نکنید یک بار که اسم سگ خود را انتخاب کردید دیگر نباید آن را تغییر دهید!
زیرا این کار سبب گیج شدن سگ خواهد شد.
اسمی که انتخاب می کنید می تواند روی تربیت سگ نیز تاثیر گذار باشد.
انتخاب اسم سگ عامل مهمی در تربیت سگ 
سگ شما قرار است هر روز اسم خودش را بشنود،بنابراین باید اسم او را با دقت انتخاب کنید شما قرار است هنگام گفتن دستور هایی مثل بش . . .

معرفی میکرووالت FaucetPay

پرداخت های فوری ارزهای دیجیتال را از هزاران وب سایت دریافت کنید و آن را با هزینه ای بسیار کم به کیف پول شخصی خود برگردانید.
دارای قسمت MULTIPLY BTC
دارای لیست فاست ها
دارای بازی سنگ کاغذ قیچی
FaucetPay چیست؟
FaucetPay یک ارائه دهنده کیف پول میکرو است. شما می توانید بدون پرداخت هزینه اضافی از طریق فاست ها و سایت های دیگر پرداخت وجه را دریافت کنید و وقتی به حد کافی رسید به کیف پول اصلی خود منتقل کنید. مثل کوین پات و فاست هاب.
 
فاست چیست؟
یک فاست بیت کوین به صور . . .

روش‌های بازیابی پسورد فراموش شده ویندوز 10

روش‌های بازیابی پسورد فراموش شده ویندوز 10
بطور معمول شما می‌توانید به سادگی رمز عبور فراموش شده ویندوز 10 خود را بازیابی کنید و یا اینکه از برنامه‌های شخص ثالث برای آن استفاده کنید.
این روش ها عبارتند از:
بازیابی پسورد ویندوز با استفاده از اکانت مایکروسافت
کرک آفلاین ویندوز بصورت دستی
بازیابی پسورد با استفاده از برنامه iSeePassword
بازیابی پسورد ویندوز با استفاده از برنامه PC Unlocker
به هر حال بازیابی پسورد با استفاده از اکانت مایکروسافت یا استف . . .

روش‌های بازیابی پسورد فراموش شده ویندوز 10

بطور معمول شما می‌توانید به سادگی رمز عبور فراموش شده ویندوز 10 خود را بازیابی کنید و یا اینکه از برنامه‌های شخص ثالث برای آن استفاده کنید.
این روش ها عبارتند از:
بازیابی پسورد ویندوز با استفاده از اکانت مایکروسافت
کرک آفلاین ویندوز بصورت دستی
بازیابی پسورد با استفاده از برنامه iSeePassword
بازیابی پسورد ویندوز با استفاده از برنامه PC Unlocker
به هر حال بازیابی پسورد با استفاده از اکانت مایکروسافت یا استفاده از روش‌های آفلاین خیلی سخت نیست. شما می . . .

سه رقم جدا کردن اعداد در سی شارپ

در پروژه های حسابداری لازمه که اعداد برای خوانایی بهتر سه رقم سه رقم از هم تفکیک بشنبرای این کار میتونیم از تکه کد زیر استفاده کنیم:
if (textBox1.Text != string.Empty) { textBox1.Text = string.Format("{0:N0}", double.Parse(textBox1.Text.Replace(",", ""))); textBox1.Select(textBox1.TextLength, 0); }
این کد رو باید در رویداد  TextChanged قرار بدیمالبته برای جلوگیری از کثیف شدن کدنویسیمون هم میتونیم یه متد تعریف کنیم و برای هر تکست باکسی ازش استفاده کنیم
private void dedsec(object sender) { TextBox tb . . .

آموزش نصب وردپرس روي هاست

در مرحله اول سیستم مدیریت محتوای وردپرس را از سایت wordpress.org دانلود می کنیم . حال از طریق آدرس  2082: نام دامنه ،  وارد سی پنل هاست خود شوید . به قسمت file manager و سپس به پوشه public -html مراجعه نمایید .  اکنون وردپرس دانلود شده را در این پوشه ، آپلود کنید .  حالا داخل صفحه آپلود فایل از این قسمت بر روی Select File کلیک کنید و سپس فایل وردپرس دانلود شده رو تو این قسمت انتخاب کنید و مانند تصویر منتظر باشید تا وردپرس کاملا آپلود بشه .  بعد از آپ . . .

معرفی سایت atlasobscura.com

معرفی سایت atlasobscura.com
این سایت مناسب برای وبمسترها می باشد که تمایل به ایجاد بک لینک در آن دارند / جهت ورود بر روی لینک ذیل کلیک کنید و بک لینک وب سایت مربوطه خود را ثبت کنید
https://www.atlasobscura.com/users/afrasanatc . . .

بهترین مدل های سایه چشم برای چشم های آبی

آرایش چشم های رنگی مثل آبی و سبز دشوار تر از آرایش چشم های مشکی است آن هم برای اینکه رنگ آرایش چشم باید متناسب با رنگ چشم باشد، چشم های آبی زیبا هستند و اگر درست آرایش شوند فوق العاده میشوند. سایه چشم تاثیر زیادی در زیبایی آرایش چشم دارد و انتخاب رنگ سایه چشم از اهمیت ویژه ای برخوردار است پس باید در انتخاب سایه چشم حسابی دقت کنید.
بهترین رنگ های سایه چشم برای چشم های آبی سایه چشم های قهوه ای، مسی، برنز، مرجانی، هلویی، صورتی و نارنجی هستند که چش . . .

hamid-83

https://dzone.com/users/4286910/hamidmoshaver.html
https://dzone.com/users/4286912/hasanmoshaver.html
https://dzone.com/users/4286914/hamedmoshaver.html
https://my.desktopnexus.com/jalalmoshaver/
https://www.magcloud.com/user/hamidmoshaver
https://www.magcloud.com/user/hasanmoshaver
https://seekingalpha.com/user/51378846/comments
https://seekingalpha.com/user/51378886/comments . . .

Is Professional Car Lease in Dubai Service Perfect for Economica

A specialist car lease Dubai administration is considered among one of the perfect wellsprings of move for the individuals who should be overseen broadly during their transfer from or to the air terminal in Dubai these days. Different car rental service in Dubai are giving dependable and suitable associations from bit by bit to monthly car rental Dubai to the two close by people and outside travelers. Regardless, you have to pick a rental service for an over the top car rental service that has essential broadened lengths of consideration in the related field. It is considering the way that at decisively that point you will have the decision to make your voyaging data flooding with solace and extravagance in an expert mannerOn the off chance that you are confronting issues in finding an exp . . .

افزونه وردپرس Temporary Login Without Password

 
افزونه وردپرس Temporary Login Without Password یک افزونه حرفه ای و کاربردی برای وردپرس می باشد که به کاربران وردپرسی امکان ایجاد اکانت های موقتی با قابلیت تعیین مدت فعالیت را می دهد که توسط آن دیگر نیازی به ایجاد عضویت دائمی در وردپرس نمی باشد و کاربران بدون نیاز به پسورد قادر به استفاده از آن خواهند بود.
برای استفاده از این افزونه ابتدا از طریق مخزن وردپرس و یا بخش افزودن افزونه وردپرس در پیشخوان اقدام نمایید. پس از نصب مطابق آموزش های زیر آن را تنظیم ک . . .

صفحه من در مجله رشد زیست شناسی

 
سلام دوستان همراه
برخی از مقالات اینجانب در  مجله رشد آموزش زیست شناسی از طریق لینک زیر در اختیار شما می باشد. وقت داشتید سر بزنید.
سایت رشد برای استفاده شما مطالب خیلی مفیدی دارد.
https://mag.roshd.ir/zist/users/%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3%db%8c
 
https://www.roshdmag.ir/fa/roshdmagazines/takhasosifaslnameh/scienceandtechnical/biologyroshd-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C . . .

کسب بیت کوین رایگان با سایت Coinpayu

سلام دوستان گرامی ،
سایتی که اینجا معرفی کنم ،سایت CoinPayu ،از جمله سایت های معتبر و امن(ورود دو مرحله ای) کلیکی(سورف اد) می باشد که شما با کلیک کردن برروی لینک تبلیغات (حتی بدون مراجعه به صفحه تبلیغ) از طریق پنل کاربری، پس از گذشت چند ثانیه مقداری بیت کوین رایگان دریافت می کنید .این سایت علاوه برنمایش تبلیغات،از طریق آفرها(نصب اپلیکیشن و .) نظرسنجی ها، به کابران خود نیز بیت کوین پرداخت می کند.
طراحی سایت بسیار جذاب و ساده می باشد ، شما می توانید . . .

24-hamid

این متن اولین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.
مرد خردمند هنر پیشه را، عمر دو بایست در این روزگار، تا به یکی تجربه اندوختن، با دگری تجربه بردن به کار!
اگر همه ما تجربیات مفید خود را در اختیار دیگران قرار دهیم همه خواهند توانست با انتخاب ها و تصمیم های درست تر، استفاده بهتری از وقت و عمر خود داشته باشند.
همچنین گاهی هدف از نوشتن ترویج نظرات و دیدگاه های شخصی نویسنده یا ابراز احساسات و عواطف اوست. برخی هم انتشار نظرات خود را فر . . .

آموزش بازیابی پسورد WiFi با بارکد QR

به نام خداوند بخشنده و مهربان ، شاید همیشه در این فکر باشید که چطوری می تونم پسورد وای فایی که بهش وصل هستم رو پسوردش رو بازیابی کنم بدون نرم افزار ولی امروز من یک راحل براتون پیدا کردم که نیازی به هیچگونه نرم افزار بازیابی پسورد نیست
ادامه مطلب . . .

دیفیس ساز آنلاین

سلام سلام مثه همیشه با یه آموزش خفن همراهتون هستم توی این آموزش قراراه بهتون یاد بدم که دیفیس چیه و چطور میشه اونو ساخت؟؟
دیفیس تشریه که یه هکر به سایت میزنه یعنی وقتی سایتی را هک کرد صفحه اول سایت را یه نوشته خفن با یه عکس خفن میزاره.و شما میتونید از قسمت زیر دیفیس مورد نظرتونو بسازید و لذت ببرید:
 
متن :
#showPreviewBt {
background: #fafafa;
border: 1px solid #e5e5e5;
padding: 6px 8px;
font-family: tahoma;
cursor: pointer;
}
#showPreviewBt:hover {
border: 1px solid #dedede;
}
تنظیمات بیشتر
رنگ متن :
سایز متن . . .

اسکیت سرعت داخل سالن (خلاصه ای از قوانین، تکنیک‌ها و مسابقات)

سه رشته اصلی اسکیت اینلاین سرعت[1] بر اساس محل برگزاری مسابقات، شامل رشته‌های جاده[2]، پیستهای روباز[3] و پیستهای سرپوشیده یا داخل سالن[4] است. بدیهی است قوانین، تکنیکها، مسابقات و جذابیت‌های مرتبط با هر رشته‌ای مختص به خود آن می‌باشد.
ادامه مطلب . . .

طرز تهیه کباب چنجه” با گوشت گوسفندی

یکی از غذاهای فوق العاده خوش طعم و اصیل ایرانی چنجه است کباب چنجه یکی از قدیمی ترین و پرطرفدار ترین کباب های ایرانی می باشد.
 
مواد لازم برای کباب چنجه
فیله یا ران گوسفند به همراه مقداری دنبه :1 کیلو گرم
روغن زیتون :2 تا 3 ق غ
پیاز :2 عدد
فلفل دلمه ای :به مقدار کافی
لیمو ترش :2 تا 3 عدد
 نمک و فلفل سیاه :به میزان لازم
 ماست :به میزان مناسب
ادامه مطلب . . .

محدودیت در لاگین یوزرها با استفاده از pam

ماژول  pam_access.so  در لینوکس وجود دارد ولی به کرنل اضافه نشده است و باید برای ایجاد محدودیت آن را به کرنل اضافه نماییم
برای اینکار:
$ vim /etc/security/access.conf:
#add role:
+ : root : ALL
$ vi /etc/pam.d/password-auth
account <tab> required <tab> pam-access.so
نکته: می‌توان از syntax فایل login موجود در مسیر pam.d موجود در مسیر etc استفاده کرد . . .

ریست کردن پسورد کالی لینوکس

با سلام خدمت تمامی کاربران سایت اولترا پنتست ، امیدوارم از آموزش هایی که برای شما عزیزان تهیه می کنیم راضی باشید . گاهی اوقات برای اکثر ما ها پیش اومده که رمز سیستم عامل کالی لینوکس خودمون رو فراموش کردیم . جهت مطالعه این آموزش به ادامه مطلب مراجعه بفرمایید .
ادامه مطلب . . .

آموزش نصب بسته Easy Installer وردپرس در سی پنل

یکی از روش های نصب وردپرس استفاده از بسته نصبی است. از این روش هنگامی استفاده می شود که شما قالب را برای راه اندازی وب سایت جدید و یا برای وب سایتی می خواهید که دیگر نیازی به اطلاعات گذشته آن نداشته باشید.
نکته: اگر شما وب سایتی دارید که در حال حاضر مشغول فعالیت است و نمی خواهید اطلاعات آن را حذف کنید، بهتر است از آموزش نصب قالب استفاده کنید.
با نصب قالب با استفاده از بسته نصبی یا همان بسته نصب آسان، شما یک سایت با کلیه امکانات و دیتاهای نسخه دم . . .

نخوردن صبحانه ۸ عارضه زیانبار به‌دنبال دارد

نخوردن صبحانه ۸ عارضه زیانبار به‌دنبال دارد
کارگر آنلاین: وعده صبحانه و شام در آموزه‌‌های طب سنتی از اهمیت مضاعفی در حفظ سلامتی و تندرستی برخوردار هستند و ترک این ۲ وعده غذایی کلیدی در رژیم غذایی روزانه می‌تواند عوارض و پیامد‌های وخیمی را در پی داشته باشد.
در ادامه به برخی از عوارض نخوردن وعده صبحانه اشاره شده است:
پوکی استخوان‌هاچاقی مفرط
 دیابت در سنین بالا
کوتاهی قد در کودکان
 ریزش موها و ابروها
ضعف فرایند گوارش
خشکی پوست
مشکلات تیر . . .

ست آرایش چشم و رژلب برای مجالس عروسی + تصاویر

چگونه آرایش چشم و لب را ست کنیم؟
اصولا آرایش تمام اجزای صورت باید با هم هماهنگی داشته باشند تا آرایش تان طبیعی تر و زیباتر به نظر برسد، ست کردن آرایش چشم و لب یکی از روش هایی است که در زیباتر شدن چهره کمک بسیاری میکند. مدل های ست آرایش چشم و رژلب که در دنیای مد نمناک
مشاهده میکنید برای پوست های گندمی، چشمان ریز و لب های نازک مناسب اند که
میتوانید از آن ها ایده بگیرید و برای مجالس عقد و عروسی از این ایده ها
استفاده کنید.

آرایش مجلسی چشم و لب 
بر . . .

بازیابی رمز در ویندوز 7

روش اول: بازیابی رمز در ویندوز 7 به وسیله Password Reset Disk
این روش زمانی کارایی دارد که شما قبل از فراموش کردن رمز عبور خود یک دیسک ریست کردن پسورد با استفاده از یک فلش مموری یا سی دی ایجاد کرده باشید. بنابراین اگر ایجاد نکرده اید از روشهای بعدی جهت ریست پسورد ویندوز ۷ استفاده کنید.
در صورت فراموش کردن پسورد لپ تاپ ویندوز ۷ برای بازیابی آن از طریق این روش مراحل زیر را دنبال نمایید:
۱- اگر در هنگام ورود به ویندوز چند بار رمز عبور را اشتباه وارد کنی . . .

access_time آخرین بلاگ های به روز شده

keyboard_arrow_up